• Desarollo

  Posta en marcha de todo un entramado comercial, empresarial e industrial.
 • Asesoramento

  Información e asesoramento para creación de empresas, formación a emprenderorese, en xeral, sobre a posta en marcha de políticas activas de emprego.
 • Apoio

  Apoio xurídico, tramites de constitucións y fiscalidades
 • Formación

  Dotar aos cidadáns das ferramentas e recursos necesarios para poder mellorar a súa empregabilidade

Nos preocupamos

Mejoria Comercial

Desarollo Fuerte

Apoio Continuo

Sorteos y Premios
Nuestros Servicios
 • Emprego

  A Asociación de Comerciantes e Industriais de Salceda de Caselas está marcada por unha longa traxectoria na implementación a nivel local de políticas activas de emprego: programas formativos, sesión informativas, plans de emprego, charlas, coloquios, enquisas, estudos, etc.Esta traxectoria ten xerado unha crecente demanda social, tanto por parte de traballadores (información sobre ofertas, asesoramento sobre orientación profesional, etc.) como de empresarios (contratos subvencionables, plans de formación, solicitudes de perfís profesionais, etc.) que nos conducen á necesidade de consolidar unha estrutura que permita a través da especialización do equipo técnico dar unha resposta cada vez máis áxil e eficiente a esta demanda.Considerando a forte dimensión local do emprego, a Asociación de Comerciantes e Industriais de Salceda de Caselas, entidade comprometida coa implementación de accións no ámbito local en materia e emprego, formación, igualdade de oportunidades ou xeración de oportunidades empresariais, pretende ser un punto de apoio á cidadanía de Salceda de Caselas e do seu entorno, dotando ós cidadáns das ferramentas e recursos necesarios para poder mellorar a súa empregabilidade e conseguir o fin da inserción laboral.
 • Formación

  A Asociación de Comerciantes e Industriais de Salceda de Caselas é unha entidade sen ánimo de lucro que conta cunha traxectoria de moitos anos ao longo dos cales fóronse desenvolvendo cursos en dúas liñas de acción: a formación continua mediante a cal se pretende a adaptación e a reciclaxe dos traballadores ocupados e a formación ocupacional que pretende ser un punto de apoio á cidadanía de Salceda de Caselas e do seu entorno, dotando aos cidadáns das ferramentas e recursos necesarios para poder mellorar a súa empregabilidade.
 • Asesoramento

  A Asociación de comerciantes de Salceda conta con persoal integrado na rede de Técnicos de Emprego de Galicia, impulsada pola Consellería de Traballo. 
 A través deste servizo a Asociación ogréceche información e asesoramento para a creación de empresas, formación a emprendedores e, en xeral, sobre a posta en marcha de políticas activas de emprego.
 Este servizo, aberto ao público en xeral e dirixido a todos aqueles emprendedores que teñan un proxecto empresarial e precisen información para a posta en marcha, ten por obxeto potenciar e apoiar ó espírito emprendedor e construír a xerar emprego.
 Aqui podes informate sobre cuestións como: programas de axudas e subvencións para a constitución dunha empresa ou a creación de emprego. elaboración do plan de negocio. forma xurídica, tramites de constitucións, fiscalidade,etc.
 • Axudas e Subvencións

Ultimas Noticias